iProperties System

  

iProperties System

Program „iProperties system” jest programem typu Plug-In do programu Autodesk Inventor. Ma ułatwiać pracę projektanta poprzez monitorowanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym właściwości detalu lub złożenia, które jest właśnie edytowane. Właściwości w białych polach mogą być edytowane w trakcie pracy nad elementem. Każdy tego typu program projektowany jest na indywidualne potrzeby klienta i może monitorować dowolne właściwości oraz automatyzować często powtarzające czynności projektanta co pomaga zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy. Na zdjęciach pokazano dwie przykładowe konfiguracje programu dla dwóch różnych klientów. Program działa niezależnie od Inventora i nie obciąża go. 

 

Przykładowe funkcje:

 

Działające w tle:

1.Monitorowanie w czasie rzeczywistym właściwości oraz ich edycja.

2.W czasie tworzenia detalu w konstrukcji blachowej ustawia ustalone wcześniej parametry tj. parametry podcięć, parametry rozwinięcia, reprezentacja wybić itp. oraz tworzy płaski wzór. Dzięki temu jest pewność, że każdy detal jest wykonany z tymi samymi normami założonymi przez firmę.

3.Monitoruje parametry gabarytu rozwiniętej blachy (grubość, szerokość, długość) i ostrzega o ich przekroczeniu, np. detal nie zmieści się na dostępnym arkuszu blachy.

4.Zlicza ilość wykonanych gięć co jest pomocne do wyceny (może również zliczać otwory, wybicia itp.). 

5.Monitorowanie w tle można wyłączyć przyciskiem „Auto refresh” i wówczas każdą powyższą funkcję można wywołać osobno.

6.Program może również zapisywać w części i zespole technologie wykonania.

 

Zautomatyzowane czynności:

1.Revision – zwiększa numer rewizji dokumentu, wpisuje nazwisko projektanta, który dokonał zmiany i wpisuje datę jej wykonania

2.New detal – Ustawia właściwości iProperties dla nowego detalu 

3.Save – zapisuje zmienione ręcznie właściwości iProperties

4.Open idw – otwiera rysunek .idw sparowany z edytowanym elementem

5.Close all – zamyka wszystkie otwarte dokumenty nie zamykając Inventora

6.New Safe – funkcja wykonana specjalnie pod klienta. Podmienia iProperties we wszystkich podzespołach i częściach na wcześniej założone

7.Add New – tworzy nowy detal lub zespół wraz z rysunkiem .idw na podstawie otwartego elementu wypełniając przy tym odpowiednio iProperties

8.Print all – po wybraniu drukarki drukuje wszystkie otwarte pliki .idw

9.Change IP Libraries – Zmienia adresy bibliotek w otwartym projekcie. Funkcja zażyczona przez klienta po zmianie serwerów

10.Idw to DWG – eksportuje pliki .dwg z plików .idw do odpowiednich miejsc na serwerach (np. archiwum, produkcja itp.)

11.Export to stp and jpg – eksportuje z modelu plik .stp i zrzut ekranu .jpg we wskazane miejsce

12.Change thickness line – zmienia grubość linii na rysunku .idw w sposób ustalony wcześniej. Klient zamówił to narzędzie w celu ujednolicenia starszej dokumentacji z nową.

13.DXF (Assembly) – eksploruje pliki .dxf ze wszystkich elementów w złożeniu, które są konstrukcją blachową. Pliki zawierają płaskie wzory, które można przesłać na maszyny

14.Idw to PDF – eksportuje pliki w formacie .pdf z plików .idw 

15.Idw to dxf – eksportuje rysunek .idw do pliku .dxf

16.Copy assembly – kopiuje otwarte złożenie wraz ze wszystkimi podzłożeniami i częściami do wskazanego folderu

17.Export BOM – eksportuje listę materiałową wraz z technologią w dwóch wersjach: 

a.Wszystkie części i złożenia

b.Tylko oznaczone jako zakupowe (znacznik „zamówienie”)

18.Tech to ALL – Zapisuje technologię do wszystkich złożeń i części

19.Materiał – można bezpośrednio z tego miejsca wybrać materiał z jakiego ma być wykonana część

 

Funkcje dodatkowe:

1.Notatnik – Każdy z użytkowników ma swój plik notatnika zapisany na serwerze co umożliwia dostęp do notatek z dowolnego komputera z sieci

2.Open notebook – wczytuje plik notatnika

3.Save notebook – zapisuje naniesione zmiany

4.Szukaj w xls – przeszukuje folder z plikami (excela) np. z listami materiałowymi, pod kątem zadanego wyrażenia. Wynikiem jest ścieżka dostępu do pliku zawierającego to wyrażenie

5.Zmiana komórki - zmienia wartość komórki o określonym adresie na nową zadaną

6.Zmiana komórek – przeszukuje podobnie jak funkcja „szukaj w xls” i w znalezionej komórce zmienia wartość na nową 

7.Zmiana wartości komórek i wymiar – wyszukuje podobnie jak „szukaj w xls” i zmienia wartość znalezionej komórki orz może zmienić komórki będące w tym samym rzędzie co znaleziona komórka, np. nastąpiła zmiana numeru części i jej wymiar 

 
 
 
 
 
 

..